A Son-Art Program célkitűzései

A programban részt vevő felek (projekt menedzsment ill. projekt felelősök és partnerszervezetek ill. közreműködők) rögzítik, hogy a közöttük létrejött Tudományos, Kutatási, Együttműködési Keretmegállapodás alapján együttműködve járnak el az alábbi célkitűzések megvalósítása érdekében:

  • Új fejlesztések, eljárások, technológiák elterjesztésének, gyakorlati alkalmazásainak elősegítése, tapasztalatok gyűjtése-elemzése

A globalizálódó világ és modern civilizációnk egyik sajátos problémája, hogy az egyre gyorsabban fejlődő technika kezd elszakadni a felhasználóktól. Ismeretek hiányában egy sor értéktelen eljárás túlzott figyelemben részesül, míg számos fontos fejlesztés a háttérben marad. Célunk, hogy a felhasználókat segítsük abban, hogy a valóban hasznos megoldásokat maximálisan megismerhessék és az így nyert lehetőségeket minél jobban kiaknázhassák ill., hogy a technikai zsákutcák számát a lehető legkisebbre csökkenthessék.

  • Új fejlesztésekkel, eljárásokkal, technológiákkal kapcsolatos tudományos, kutatási és oktatási feladatok ellátása hazai és nemzetközi viszonylatban

Míg az orvosi műszer gyártók új technológiák folyamatos kifejlesztésével próbálnak lépést tartani a fokozódó piaci versenyben, az egyetemi és post-graduális képzés a szűkülő anyagi és technikai keretfeltételek mellett nélkülözi a rálátást a műszaki fejlődés legfrissebb eredményeire. Növekvő képzési igényt érzékelünk a felhasználók részéről és ugyancsak növekvő érdeklődés jelentkezik a fejlesztői oldalon a klinikai tapasztalatok és a fejlődés lehetséges új irányainak megismerése iránt. A gyakorlati oktatás és a közvetlen - oda-visszacsatolás elven működő - gyártói-felhasználói kapcsolat segíthet a probléma megoldásában.

  • Rendezvényszervezés-kivitelezés

A program célkitűzéseit, működését, a felhasználói eredményeket leghatékonyabban azokon a szakmai fórumokon lehet megismerni-megismertetni, ahol a szakemberek, tényleges és lehetséges együttműködő partnereink személyesen megfordulnak, kicserélik tapasztalataikat. Célunk, hogy mind a témaválasztásban, mind a rendezvényeken való részvételben, saját rendezvények szervezésénél a mércét a legmagasabbra tegyük, ezzel súlyt és rangot adjunk a programnak és az abban közreműködő partnereinknek.

  • Koordinációs és konzultációs fórum a programban résztvevő – különböző szakterületeket képviselő – hazai és külföldi tudományos munkatársak részére

A program működése nem korlátozódhat egyoldalúan a gyártói-felhasználói kapcsolatrendszerre. A fejlődés helyes irányainak megválasztása, a csapdák, zsákutcák elkerülésének igénye megköveteli a felhasználók (és a gyártók) egymás közötti konzultációját, együttműködését. A kezdeményezés koordinációs és konzultációs fórumot (honlap, tanfolyamok, rendezvények, kiadványok stb.) kínál a programban résztvevő szakemberek számára.

  • A SON-ART® Program, mint védjegy szakmai és anyagi elismerést, támogatást kíván nyújtani színvonalas tudományos, kutatási és oktatási projektek és az azokban résztvevő szakemberek számára

Célunk, hogy a kezdeményezés megvalósításának folyamatában olyan értéket hozzunk létre, amely alkalmas arra, hogy önmagát megsokszorozva terjessze ki a program hatókörét, további célokat határozzon meg, mindezt olyan szakmai színvonalon, amely komoly rangot, elismerést jelent a közreműködő szakemberek számára. A minőség és szakmaiság minden körülmények között elsőbbséget élvez a program gyors felfuttatásának igényével szemben.

  • Pályázati, marketing és lobbi tevékenységek végzése, egyedi üzleti és finanszírozási konstrukciók szervezése a korszerű technológiák gyorsabb hazai elterjesztése céljából

A program megvalósításához szükséges forrásokat - eszközöket egyebek mellett modern üzleti technikák-megoldások alkalmazásával kívánjuk előteremteni.

A program rövid összefoglalóját a "Kapcsolódó dokumentumok" alól töltheti le.

ESEMÉNYNAPTÁR
<< 2022-01 >>
HKSZCSPSZV
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31